پس انداز کارمند

داستان های خنده دار عزیز نسین

0 4.6k
پس انداز کارمند
این مجموعه شامل تعدادی از طنز گویی های عزیز نسین از وضعیت موجود جامعه می باشد . پیشنهاد میکنم حتما مطالعه کنید

2,000 تومان